Loading

Manual de llengua per visibilitzar la presència femenina

El Manual de llengua per visibilitzar la presència femenina és un conjunt de diferents materials que es dedica a analitzar algunes particularitats ideològiques de la llengua, especialment les que tenen a veure amb els biaixos sexistes i androcèntrics, és a dir, els biaixos que subordinen les dones.

Es compon de materials força variats: lectures, textos, documents de diversa índole —n’inclou de literaris—, presentació de recursos, imatges, propostes de treball, etc., amb vista a analitzar la llengua, reflexionar-hi i, si s’escau, modificar-ne alguns dels usos.

És un projecte innovador que utilitza les darreres tecnologies en l’edició digital. Es pot consultar des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil que disposi de connexió a internet i també fora de línia atès que el text roman a la memòria de l’aparell un cop s’ha consultat per primera vegada. La informació de les pàgines s’adapta dinàmicament a la pantalla dels diferents dispositius de consulta.

El Manual està desenvolupat en html5 i css3 i empra el javascript de Treesaver. L’html5 encara no és un estàndard oficial, però la majoria de les darreres versions dels navegadors en suporten les característiques. Assegureu-vos que el vostre navegador estigui prou actualitzat, ja que del contrari podeu tenir dificultats serioses per a llegir el llibre.

El manual ha comptat amb la col·laboració de la Unió de Federacions esportives de Catalunya.

Consulteu el Manual, en OBERT!