Observatori de l'Edició Digital

L'Observatori de l'Edició Digital, és un canal d'informació sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el món de l'edició.

És un fet innegable que la implantació d'Internet ha revolucionat la forma com es crea, com s'organitza i com es transmet la informació. Els mitjans culturals han iniciat un procés d'adaptació a aquestes noves formes. Des de 2007 BEAT segueix aquesta (r)evolució principalment en el món editorial, però sense perdre de vista altres mitjans culturals. El cor de l'Observatori és un bloc que permet subscriure-s'hi mitjançant sindicació de continguts i correu electrònic. Properament adoptarà, també, un format de revista.
Anar a l'Observatori